บริการของ Better You

รูปแบบการบริการและโปรแกรมของ Better You

Better You Public Program

สำหรับบุคคลทั่วไป ตระหนักรู้ถึงปัจจัยที่ส่งผมกับพฤติกรรมและความรู้สึก สนับสนุนให้เกิดความสุข...

อ่านต่อ

Develop Coaching Skills

เป็นหลักสูตรการฝึกทักษะการโค้ชสำหรับผู้นำและหัวหน้างานในองค์กรผู้มีหน้าที่ดูแลและพัฒนาพนักงานในทีม...

อ่านต่อ

Group Coaching & Workshop

โค้ชแบบกลุ่มเป็นโปรแกรมที่เหมาะกับผู้บริหารรวมถึงบุคลากรทุกระดับในองค์กร...

อ่านต่อ

One-On-One Coaching

การโค้ชแบบตัวต่อตัวสำหรับบุคลากรในองค์กร และสำหรับผู้บริหารระดับต้นถึงระดับสูง...

อ่านต่อ

โค้ชของ Better You

คณาจารย์และโค้ชผู้เชี่ยวชาญ

คุณสุวิมล สุริยบรรเจิด (โค้ชเอ๋)

คุณสุวิมล สุริยบรรเจิด (โค้ชเอ๋)

สมดุลระหว่าง Hard side และ Soft side สร้างความเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

รู้จักโค้ช
คุณรัฐภูมิ  เฮงรัศมี (โค้ชโจ้)

คุณรัฐภูมิ เฮงรัศมี (โค้ชโจ้)

ค้นพบศักยภาพในตัวคุณ เพื่อขับเคลื่อนชีวิตสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน

รู้จักโค้ช
คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ (โค้ชบุ๋ม)

คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ (โค้ชบุ๋ม)

ไลฟ์โค้ชคือการค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

รู้จักโค้ช
คุณสุเมธ ประสมหงษ์ (โค้ชมอส)

คุณสุเมธ ประสมหงษ์ (โค้ชมอส)

เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณทำได้ดี คุณจะไม่มีวันเบื่อหรือเหนื่อยเลย

รู้จักโค้ช