คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ (โค้ชบุ๋ม)

รู้จักโค้ชบุ๋ม

เกี่ยวกับเรา

 

 • คุณพิมลมาลย์จบการศึกษาระดับปริญญาโท นิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาโฆษณา และปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประกาศนียบัตรหลักสูตร มินิเอ็มบีเอ (UTCC MINI MBA) จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • หลังจบการศึกษา คุณพิมลมาลย์ได้สั่งสมประสบการณ์กว่า10 ปีในวงการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ โดยผ่านการทำงานกับองค์กรชั้นนำในประเทศไทย อาทิ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด, Dentsu (Thailand) บริษัท กฤษดามหานคร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับผิดชอบบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ การวางแผนงานและดูแลงบประมาณด้านสื่อโฆษณาครบวงจร และประสานงานกับบริษัทโฆษณา ดูงานการตลาดสนามกอล์ฟ ด้านการตลาดและการขายโครงการบ้านโซนรังสิต สื่อสารนโยบายส่งเสริมการขาย พร้อมอบรมเทคนิคการขาย และพฤติกรรมผู้บริโภค แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและบริการ และด้วยประสบการณ์ดังกล่าว คุณพิมลมาลย์จึงมีทักษะในการสื่อสาร และปฏิสัมพันธ์ และการสอนงานที่ดีเยี่ยม
 • นอกจากนี้ คุณพิมลมาลย์ยังเป็นนักธุรกิจที่ลงมือปฏิบัติจริง โดยการก่อตั้งธุรกิจร้านกาแฟของตนเอง และบริหารร้านกาแฟ 6 สาขาในตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยประสบการณ์นี้เอง จึงทำให้คุณคุณพิมลมาลย์มีความรู้ลงลึก และเข้าใจจริงในด้านการบริหารธุรกิจ การตลาด การขาย การเจรจาต่อรอง และการบริหารบุคลากร
 • คุณพิมลมาลย์มีความใฝ่ฝันส่วนตัวที่จะได้ ใช้ชีวิตของตนเองอย่างมีคุณภาพในทุกด้าน และได้ช่วยเหลือให้คนอื่นได้ชีวิตที่มีคุณภาพเช่นเธอด้วย ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา คุณพิมลมาลย์จึงได้เข้าอบรมการเป็นโค้ช และได้รับการรับรองการเป็น Life Coach และ NLP Practitioner มืออาชีพ และเริ่มอาชีพการเป็นโค้ชอิสระ และผู้ช่วยโค้ชกับ Jimi The Coach, Thailand Coaching Academy และ Coaching Parfait โดยเข้าร่วมในทีมโค้ชของโปรเจคการโค้ช และการอบรมให้กับบริษัทต่างๆ เช่น Siam Cement Group (SCG), DST Worldwide Services (Thailand) เป็นต้น
 • ปัจจุบัน คุณพิมลมาลย์ดำเนินชีวิตด้วยความสมดุลด้วยบทบาทของคุณแม่ที่ทุ่มเทให้กับการ ดูแลลูกสาววัยรุ่นสองคน บทบาทของนักธุรกิจเจ้าของกิจการ Black Magic Coffee และบริษัท คอฟฟี่ คิสส์ จำกัด และบทบาทของการเป็นโค้ช และวิทยากรด้าน Life Coach ที่มีความมุ่งมั่นในการช่วยให้บุคลากรทั้งใน และนอกองค์กรค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อให้เติบโตพัฒนาก้าวหน้าในการทำงาน พร้อมกับใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้อย่างยั่งยืน

ประวัติการศึกษาโดยย่อ

 • Certified NLP Practitioner, by Thailand Coaching Academy and Australian Board of NLP
 • Certified Practitioner of Life Coaching, Thailand Coaching Academy
 • Certified Principle of Life Coaching, Thailand Coaching Academy
 • Certificate Train the trainer, Witcha Academy by Pa-sorn Production
 • Certified Coach and Trainer , Thailand Coaching Academy by Jimi the Coach
 • Certificate of Personality Development, John Robert Power