โค้ชของ Better You

ทีมคณาจารย์และโค้ชผู้เชี่ยวชาญ ในกลุ่มบริษัท Jimi The Coach

คุณกชพรรณ บุญญานันต์ (โค้ชเอ๋)

คุณกชพรรณ บุญญานันต์ (โค้ชเอ๋)

ไลฟ์โค้ชคือความปรารถนาที่จะส่งผ่านความสุขของชีวิตไปยังผู้อื่น

รู้จักโค้ช
คุณชฎาวรรณ คังคะเกตุ (โค้ชแจ๊ด)

คุณชฎาวรรณ คังคะเกตุ (โค้ชแจ๊ด)

ขบวนการของโค้ช ช่วยนำพลังที่ไม่มีขีดจำกัดของผู้ที่ได้รับการโค้ชออกมาผลักดันสู่ความสำเร็จและความสุขอย่างยั่งยืน

รู้จักโค้ช
คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ (โค้ชนัท)

คุณณัฏฐ์ เพิ่มทรัพย์ (โค้ชนัท)

อดีต ไม่เท่ากับ อนาคต เราเป็นได้มากกว่าที่เราเคยเป็น

รู้จักโค้ช
คุณณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ (โค้ชเบสท์)

คุณณรรฐพงษ์ ผู้ภักดีวงศ์ (โค้ชเบสท์)

เชื่อมั่นในคุณค่าและศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของทุกคน

รู้จักโค้ช
คุณทวีพร เต็งประทีป (โค้ชวี)

คุณทวีพร เต็งประทีป (โค้ชวี)

ประสานความสำเร็จ ความสุขและชีวิตที่เติบโตอย่างยั่งยืน

รู้จักโค้ช
คุณทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม)

คุณทัศนีย์ จารุสมบัติ (โค้ชอ้อม)

ความรู้ที่แท้จริง ต้องเกิดขึ้นจากภายในตน

รู้จักโค้ช
คุณนงพร แสงพรหมฉาย (โค้ชหลิว)

คุณนงพร แสงพรหมฉาย (โค้ชหลิว)

สร้างผู้นำสังคมที่มีความแข็งแรงจากภายในเพื่อพัฒนาสังคม

รู้จักโค้ช
คุณนพดล ตังวัชรินทร์ (โค้ชนพ)

คุณนพดล ตังวัชรินทร์ (โค้ชนพ)

องค์กรหรือทีมงานที่จะประสบความสำเร็จต้องมีทีมงานที่มีความเข้มแข็ง

รู้จักโค้ช
คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์ (โค้ชปุ๊ย)

คุณนพวรรณ โพสพสวัสดิ์ (โค้ชปุ๊ย)

ไลฟ์โค้ชช่วยบุคคลได้เติบโตไปในทิศทางที่ต้องการอย่างเหมาะสม

รู้จักโค้ช
คุณนุชจรินทร์ ตลิ่งวรรณ (โค้ชป๋วย)

คุณนุชจรินทร์ ตลิ่งวรรณ (โค้ชป๋วย)

มนุษย์ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตไปในทิศที่ต้องการ

รู้จักโค้ช
คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม)

คุณปรีดิ์ฤทัย เหล่าพูนพัฒน์ (โค้ชส้ม)

ไลฟ์โค้ชคือความปรารถนาที่จะส่งผ่านความสุขของชีวิตไปยังผู้อื่น

รู้จักโค้ช
คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่)

คุณพจนารถ ซีบังเกิด (โค้ชจิมมี่)

สุดยอดโค้ชที่ช่วยคุณเชื่อมโยงความสุขกับความสำเร็จเข้าด้วยกันในทุกแง่มุมของชีวิต

รู้จักโค้ช
คุณพัชมณฑ์ อนวัช (โค้ชแหม่ม)

คุณพัชมณฑ์ อนวัช (โค้ชแหม่ม)

ไลฟ์โค้ชทำให้ชีวิตสมดุลและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น

รู้จักโค้ช
คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ (โค้ชบุ๋ม)

คุณพิมลมาลย์ อินทราวุธ (โค้ชบุ๋ม)

ไลฟ์โค้ชคือการค้นพบศักยภาพของตนเองเพื่อชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน

รู้จักโค้ช
คุณรัฐภูมิ  เฮงรัศมี (โค้ชโจ้)

คุณรัฐภูมิ เฮงรัศมี (โค้ชโจ้)

ค้นพบศักยภาพในตัวคุณ เพื่อขับเคลื่อนชีวิตสู่ความสำเร็จและความสุขที่ยั่งยืน

รู้จักโค้ช
คุณสุเมธ ประสมหงษ์ (โค้ชมอส)

คุณสุเมธ ประสมหงษ์ (โค้ชมอส)

เมื่อคุณได้ทำในสิ่งที่คุณทำได้ดี คุณจะไม่มีวันเบื่อหรือเหนื่อยเลย

รู้จักโค้ช
คุณสุวรรณา มิทเชล (โค้ชเปิ้ล)

คุณสุวรรณา มิทเชล (โค้ชเปิ้ล)

ชีวิตเลือกได้ สุข สำเร็จ เมื่อเราตัดสินใจเปลี่ยนแปลงและลงมือทำ

รู้จักโค้ช
คุณสุวิมล สุริยบรรเจิด (โค้ชเอ๋)

คุณสุวิมล สุริยบรรเจิด (โค้ชเอ๋)

สมดุลระหว่าง Hard side และ Soft side สร้างความเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร

รู้จักโค้ช
คุณอภิตา ชิตะปัญญา (โค้ชไก่)

คุณอภิตา ชิตะปัญญา (โค้ชไก่)

มนุษย์ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนชีวิตไปในทิศที่ต้องการ

รู้จักโค้ช
คุณวรินทร ชนะวรรณ (โค้ชแอน)

คุณวรินทร ชนะวรรณ (โค้ชแอน)

ทุกคนสามารถตัดสินใจและเลือกชีวิตที่มีความสุขในแบบฉบับของตนเองได้

รู้จักโค้ช
คุณศิรินธร วาจานนท์ (โค้ชก้อย)

คุณศิรินธร วาจานนท์ (โค้ชก้อย)

ไลฟ์โค้ชช่วยเติมเต็มคุณค่าในตนเอง สร้างชีวิตที่แข็งแรง มีคุณค่าและเต็มไปด้วยทางเลือก

รู้จักโค้ช
คุณอังคณาลักษณ์ จงจิต (โค้ชเจี๊ยบ)

คุณอังคณาลักษณ์ จงจิต (โค้ชเจี๊ยบ)

ไลฟ์โค้ชสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่ง สร้างความมั่นใจให้คนไทยแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก

รู้จักโค้ช